Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Beslut 2008/09:JuU30 16 september 2009 Beslut
Beslut 2008/09:JuU29 16 september 2009 Beslut
Beslut 2008/09:JuU31 16 september 2009 Beslut
Debatt om förslag 2008/09:JuU30 16 september 2009 Förtursförklaring i domstol
Interpellationsdebatt 2008/09:597 av Österberg, Sven-Erik (s) 10 september 2009 Löner och villkor vid bärplockning
Interpellationsdebatt 2008/09:596 av Björck, Patrik (s) 10 september 2009 Bärplockarnas situation
Interpellationsdebatt 2008/09:581 av Österberg, Sven-Erik (s) 10 september 2009 Statistik över arbetslösheten
Interpellationsdebatt 2008/09:579 av Johansson, Lars (s) 10 september 2009 Illojal konkurrens och lönedumpning
Interpellationsdebatt 2008/09:571 av Green, Monica (s) 10 september 2009 Ungdomsarbetslösheten
Interpellationsdebatt 2008/09:594 av Astudillo, Luciano (s) 10 september 2009 Tremånadersregeln i jobbgarantin
Interpellationsdebatt 2008/09:582 av Österberg, Sven-Erik (s) 10 september 2009 Den svenska besöksnäringen