Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt med anledning av vårpropositionen 13 april 2016 Debatt om vårpropositionen - teckenspråk
Interpellationsdebatt 2014/15:15 av Maria Abrahamsson (M) 15 oktober 2015 Överflyttning av ansvaret för svensk polis
Interpellationsdebatt 2014/15:667 av Isabella Hökmark (M) 22 september 2015 Välfärdssektorn och kvinnors företagande
Interpellationsdebatt 2014/15:632 av Hans Rothenberg (M) 22 september 2015 Rimliga villkor för välfärdsföretag
Interpellationsdebatt 2014/15:723 av Niklas Wykman (M) 22 september 2015 Sanningen om förtidspensioneringarna
Interpellationsdebatt 2014/15:748 av Rickard Nordin (C) 22 september 2015 Skattebefrielse för biodrivmedel
Interpellationsdebatt 2014/15:764 av Maria Malmer Stenergard (M) 22 september 2015 Bensinskatten
Interpellationsdebatt 2014/15:743 av Aron Modig (KD) 22 september 2015 Höjda skatter på bensin och diesel
Interpellationsdebatt 2014/15:724 av Niklas Wykman (M) 22 september 2015 Tydlig minskning av arbetslösa ungdomar
Interpellationsdebatt 2014/15:722 av Niklas Wykman (M) 22 september 2015 Tydliga besked om skatterna
Interpellationsdebatt 2014/15:649 av Robert Hannah (FP) 22 september 2015 Svenskt bistånd till den assyriska folkgruppen i Irak
Interpellationsdebatt 2014/15:687 av Jeff Ahl (SD) 22 september 2015 Åtgärd för att mildra den diplomatiska skymfen mot Finland