Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppet samråd 16 juli 2020 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Interpellationsdebatt 2019/20:415 av Markus Wiechel (SD) 23 juni 2020 Sverige under covid-19
Beslut 2019/20:NU20 23 juni 2020 Beslut
Beslut 2019/20:FiU62 23 juni 2020 Beslut
Debatt om förslag 2019/20:NU20 23 juni 2020 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd
Interpellationsdebatt 2019/20:426 av Ann-Sofie Alm (M) 22 juni 2020 Regionala flygplatser
Interpellationsdebatt 2019/20:419 av Thomas Morell (SD) 22 juni 2020 Tillgängligheten hos Transportstyrelsen
Interpellationsdebatt 2019/20:420 av Richard Jomshof (SD) 22 juni 2020 Skolor och förskolor med kopplingar till extremister
Interpellationsdebatt 2019/20:424 av Robert Stenkvist (SD) 22 juni 2020 Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018