Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:UbU22 3 juni 2020 Komvux för stärkt kompetensförsörjning
Debatt om förslag 2019/20:UbU20 3 juni 2020 Vitbok om artificiell intelligens
Debatt om förslag 2019/20:UbU16 7 maj 2020 Forskning
Debatt om förslag 2019/20:UbU14 23 april 2020 Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2019/20:UbU15 19 mars 2020 Högskolan
Debatt om förslag 2019/20:UbU11 19 mars 2020 Grundläggande frågor om utbildning
Debatt om förslag 2019/20:UbU10 11 mars 2020 Övergripande skolfrågor
Debatt om förslag 2019/20:UbU13 4 mars 2020 Gymnasieskolan