Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:FöU7 4 maj 2022 Civilt försvar och krisberedskap
Debatt om förslag 2021/22:FöU9 30 mars 2022 Militära frågor
Debatt om förslag 2021/22:FöU8 30 mars 2022 Försvarsmaktens personal
Debatt om förslag 2021/22:FöU10 15 februari 2022 Cybersäkerhetsfrågor
Debatt om förslag 2021/22:FöU6 15 februari 2022 Försvarspolitik
Debatt om förslag 2021/22:FöU1 8 december 2021 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Debatt om förslag 2021/22:FöU3 17 november 2021 Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap
Debatt om förslag 2020/21:FöU9 8 juni 2021 Skärpt kontroll över explosiva varor