Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:JuU11 27 januari 2021 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv
Debatt om förslag 2020/21:JuU1 9 december 2020 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Debatt om förslag 2020/21:JuU3 18 november 2020 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda
Debatt om förslag 2020/21:JuU5 4 november 2020 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor
Debatt om förslag 2020/21:JuU2 30 september 2020 Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket
Debatt om förslag 2019/20:JuU34 15 juni 2020 Ungdomsövervakning