Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:JuU29 29 april 2020 Våldsbrott och brottsoffer
Debatt om förslag 2019/20:JuU28 15 april 2020 Kriminalvårdsfrågor
Debatt om förslag 2019/20:JuU17 15 april 2020 Reglering av vapenmagasin
Debatt om förslag 2019/20:JuU22 1 april 2020 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn
Debatt om förslag 2019/20:JuU32 4 mars 2020 Terrorism
Debatt om förslag 2019/20:JuU30 4 mars 2020 Unga lagöverträdare
Debatt om förslag 2019/20:JuU19 19 februari 2020 Hemlig dataavläsning
Debatt om förslag 2019/20:JuU14 13 februari 2020 Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan
Debatt om förslag 2019/20:JuU13 22 januari 2020 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
Debatt om förslag 2019/20:JuU1 11 december 2019 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet