Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:JuU10 20 november 2019 Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
Debatt om förslag 2019/20:JuU6 20 november 2019 Brott mot förtroendevalda
Debatt om förslag 2019/20:JuU5 13 november 2019 Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande
Debatt om förslag 2019/20:JuU4 13 november 2019 Straffet för mord
Debatt om förslag 2018/19:JuU29 18 juni 2019 Vapenfrågor
Debatt om förslag 2018/19:JuU27 18 juni 2019 Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten
Debatt om förslag 2018/19:JuU23 15 maj 2019 Stärkt ordning och säkerhet i domstol