Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:JuU16 7 maj 2019 Terrorism
Debatt om förslag 2018/19:JuU13 25 april 2019 Kriminalvårdsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:JuU10 25 april 2019 Polisfrågor
Debatt om förslag 2018/19:JuU14 11 april 2019 Våldsbrott och brottsoffer
Debatt om förslag 2018/19:JuU11 11 april 2019 Straffrättsliga frågor
Debatt om förslag 2018/19:JuU15 3 april 2019 Unga lagöverträdare
Debatt om förslag 2018/19:JuU12 3 april 2019 Processrättsliga frågor
Debatt om förslag 2018/19:JuU20 27 mars 2019 Genomförande av rättshjälpsdirektivet
Debatt om förslag 2018/19:JuU1 14 december 2018 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Debatt om förslag 2017/18:JuU39 13 juni 2018 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen