Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:JuU22 27 mars 2018 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation
Debatt om förslag 2017/18:JuU16 21 mars 2018 Kriminalvårdsfrågor
Debatt om förslag 2017/18:JuU18 7 mars 2018 Unga lagöverträdare
Debatt om förslag 2017/18:JuU12 15 februari 2018 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet
Debatt om förslag 2017/18:JuU7 24 januari 2018 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar
Debatt om förslag 2017/18:JuU19 14 december 2017 Polisens kameraövervakning
Debatt om förslag 2017/18:JuU1 6 december 2017 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Debatt om förslag 2017/18:JuU8 22 november 2017 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten
Debatt om förslag 2017/18:JuU5 22 november 2017 Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet