Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:NU1 15 december 2020 Utgiftsområde 24 Näringsliv
Debatt om förslag 2020/21:NU2 10 december 2020 Utgiftsområde 19 Regional utveckling
Debatt om förslag 2020/21:NU3 9 december 2020 Utgiftsområde 21 Energi
Debatt om förslag 2020/21:NU6 11 november 2020 Elcertifikat - stoppregel och kontrollstation 2019
Debatt om förslag 2020/21:NU5 11 november 2020 Kapacitetsbrist i elnäten
Debatt om förslag 2019/20:NU20 23 juni 2020 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd
Debatt om förslag 2019/20:NU17 27 maj 2020 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn
Debatt om förslag 2019/20:NU15 22 april 2020 Handelspolitik