Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:SoU23 8 januari 2021 En tillfällig covid-19-lag
Debatt om förslag 2020/21:SoU1 17 december 2020 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Debatt om förslag 2020/21:SoU18 17 december 2020 Pandemilag
Debatt om förslag 2020/21:SoU4 7 december 2020 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19
Debatt om förslag 2020/21:SoU11 26 november 2020 Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper
Debatt om förslag 2020/21:SoU10 26 november 2020 Huvudmannaskap för personlig assistans
Debatt om förslag 2019/20:SoU18 9 juni 2020 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg