Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:UbU19 16 juni 2022 Högskolan
Debatt om förslag 2021/22:UbU26 16 juni 2022 In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet
Debatt om förslag 2021/22:UbU33 15 juni 2022 Ett mer likvärdigt skolval
Debatt om förslag 2021/22:UbU23 8 juni 2022 Validering för kompetensöverföring och livslångt lärande
Debatt om förslag 2021/22:UbU28 7 juni 2022 Skolans arbete med trygghet och studiero
Debatt om förslag 2021/22:UbU24 7 juni 2022 Förskola för fler barn
Debatt om förslag 2021/22:UbU32 7 juni 2022 Ökad likvärdighet för skolhuvudmän
Debatt om förslag 2021/22:UbU31 1 juni 2022 Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd