Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:MJU1 15 december 2020 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Debatt om förslag 2020/21:MJU2 10 december 2020 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Debatt om förslag 2020/21:MJU4 26 november 2020 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter
Debatt om förslag 2020/21:MJU3 26 november 2020 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar
Debatt om förslag 2020/21:MJU5 26 november 2020 Skyddsjakt på varg
Debatt om förslag 2019/20:MJU20 15 juni 2020 Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet
Debatt om förslag 2019/20:MJU19 15 juni 2020 En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik
Debatt om förslag 2019/20:MJU17 11 juni 2020 Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given
Debatt om förslag 2019/20:MJU16 9 juni 2020 En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan
Debatt om förslag 2019/20:MJU15 7 maj 2020 Naturvård och biologisk mångfald
Debatt om förslag 2019/20:MJU14 6 maj 2020 Kemikaliepolitik