Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:MJU4 22 september 2021 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning
Debatt om förslag 2021/22:MJU5 22 september 2021 Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten
Debatt om förslag 2020/21:MJU23 21 juni 2021 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019
Debatt om förslag 2020/21:MJU22 21 juni 2021 Utfodring av vilt
Debatt om förslag 2020/21:MJU19 27 maj 2021 Cirkulär ekonomi
Debatt om förslag 2020/21:MJU18 27 maj 2021 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
Debatt om förslag 2020/21:MJU20 20 maj 2021 Reduktionsplikt för flygfotogen
Debatt om förslag 2020/21:MJU17 29 april 2021 Jordbrukspolitik
Debatt om förslag 2020/21:MJU16 22 april 2021 Naturvård och biologisk mångfald
Debatt om förslag 2020/21:MJU15 22 april 2021 Skogspolitik