Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:SfU14 25 februari 2021 Medborgarskap
Debatt om förslag 2020/21:SfU13 25 februari 2021 Socialavgifter
Debatt om förslag 2020/21:SfU4 16 december 2020 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2020/21:SfU3 14 december 2020 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Debatt om förslag 2020/21:SfU2 14 december 2020 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Debatt om förslag 2020/21:SfU10 3 december 2020 Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning
Debatt om förslag 2020/21:SfU9 3 december 2020 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget
Debatt om förslag 2020/21:SfU11 3 december 2020 Förlängd ersättning till riskgrupper
Debatt om förslag 2020/21:SfU6 11 november 2020 Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten