Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:SkU11 22 mars 2018 Mervärdesskatt
Debatt om förslag 2017/18:SkU10 22 mars 2018 Punktskatter
Debatt om förslag 2017/18:FöU8 21 mars 2018 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Debatt om förslag 2017/18:FöU3 15 februari 2018 Försvarspolitik
Öppet seminarium 1 februari 2018 Seminarium om Skattereform 2.0
Debatt om förslag 2017/18:SkU7 24 januari 2018 Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning
Debatt om förslag 2017/18:FöU4 24 januari 2018 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet
Debatt om förslag 2017/18:FöU1 7 december 2017 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Debatt om förslag 2017/18:SkU4 29 november 2017 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen