Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2008/09:FöU10 12 juni 2009 Försvarets inriktning
Debatt om förslag 2008/09:FöU11 7 maj 2009 Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar
Debatt om förslag 2008/09:SkU29 6 maj 2009 Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister
Debatt om förslag 2008/09:FöU6 1 april 2009 Regeringen och krisen
Debatt om förslag 2008/09:SkU22 26 mars 2009 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring
Debatt om förslag 2008/09:SkU28 25 mars 2009 Personnummer och samordningsnummer
Debatt om förslag 2008/09:SkU24 25 mars 2009 Allmänna motioner om mervärdesskatt