Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:SoU11 26 november 2020 Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper
Debatt om förslag 2020/21:SoU10 26 november 2020 Huvudmannaskap för personlig assistans
Debatt om förslag 2019/20:SoU18 9 juni 2020 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg
Debatt om förslag 2019/20:SoU17 9 juni 2020 Förbättrade möjligheter till bilstöd
Debatt om förslag 2019/20:SoU9 4 juni 2020 Socialtjänst- och barnfrågor
Debatt om förslag 2019/20:SoU24 2 juni 2020 Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser
Debatt om förslag 2019/20:SoU11 26 maj 2020 Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.