Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2020/21:UbU14 21 juni 2021 Högskolan
Debatt om förslag 2020/21:UbU15 17 juni 2021 Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2020/21:UbU13 16 juni 2021 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2020/21:UbU19 25 maj 2021 Vissa insatser för ökad lärarkompetens
Debatt om förslag 2020/21:UbU17 25 maj 2021 Bättre studiestöd högre upp i åldrarna
Debatt om förslag 2020/21:UbU16 21 april 2021 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
Debatt om förslag 2020/21:UbU12 14 april 2021 Grundläggande om utbildning
Debatt om förslag 2020/21:UbU11 8 april 2021 Lärare och elever
Debatt om förslag 2020/21:UbU10 7 april 2021 Övergripande skolfrågor
Debatt om förslag 2020/21:UbU9 3 mars 2021 Möjlighet till betyg från årskurs 4