Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:UbU9 3 mars 2021 Möjlighet till betyg från årskurs 4
Debatt om förslag 2020/21:UbU8 25 februari 2021 Studiestöd
Debatt om förslag 2020/21:UbU7 11 februari 2021 Förskolan
Debatt om förslag 2020/21:UbU2 16 december 2020 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2020/21:UbU1 15 december 2020 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Debatt om förslag 2020/21:UbU6 3 december 2020 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor
Debatt om förslag 2020/21:UbU4 30 september 2020 En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018
Debatt om förslag 2019/20:UbU22 3 juni 2020 Komvux för stärkt kompetensförsörjning
Debatt om förslag 2019/20:UbU20 3 juni 2020 Vitbok om artificiell intelligens