Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:UbU4 30 september 2020 En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018
Debatt om förslag 2019/20:UbU22 3 juni 2020 Komvux för stärkt kompetensförsörjning
Debatt om förslag 2019/20:UbU20 3 juni 2020 Vitbok om artificiell intelligens
Debatt om förslag 2019/20:UbU16 7 maj 2020 Forskning
Debatt om förslag 2019/20:UbU14 23 april 2020 Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2019/20:UbU15 19 mars 2020 Högskolan
Debatt om förslag 2019/20:UbU11 19 mars 2020 Grundläggande frågor om utbildning