Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:UFöU1 13 december 2021 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Debatt om förslag 2020/21:UFöU5 21 april 2021 Internationella försvarssamarbeten
Debatt om förslag 2020/21:UFöU4 14 december 2020 Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025
Debatt om förslag 2020/21:UFöU3 9 december 2020 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Debatt om förslag 2020/21:UFöU2 9 december 2020 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Debatt om förslag 2019/20:UFöU5 8 september 2020 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
Debatt om förslag 2019/20:UFöU4 11 juni 2020 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali
Debatt om förslag 2019/20:UFöU2 13 december 2019 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Debatt om förslag 2019/20:UFöU3 4 december 2019 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali