Återrapportering från Europeiska rådets möte

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Återrapportering 9 maj 2022

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Statssekreterare Hans Dahlgren återrapporter från informellt möte med EU:s stats-och regeringschefer den 19-20 september. Återrapporteringen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Tid: Klockan 10.45
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1.

Hitta till riksdagen