Återrapportering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Återrapportering 9 maj 2022

Återrapportering

Statssekreterare Hans Dahlgren återrapporterar efter möte i Europeiska rådet. Återrapporteringen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Tid: Klockan 10.30
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1