Allmänna motioner om energibeskattning m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 29 september 2022

Betänkande: Allmänna motioner om energibeskattning m.m.

Betänkande 2005/06:SkU20

Nej till motioner om energibeskattning (SkU20)

Riksdagen sade nej till motioner om energibeskattning från allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om en reformering av energiskattesystemet och den gröna skatteväxlingen.