Allmänna motioner om inkomstskatter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Nej till motioner om inkomstskatter (SkU26)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om inkomstbeskattningen av fysiska personer. Skälet är i vissa fall att regeringen och utredningar arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Det gäller till exempel avdrag för gåvor till ideella organisationer, alkolås och värderingen av bilförmån och beskattningsfrågor med anknytning till integrationen i Öresundsregionen. I andra fall är skälet jobbskatteavdraget och andra reformer på skatteområdet som redan har genomförts. Det gäller motioner om olika avdrags- och skattskyldighetsförhållanden.