Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Riksdagen ändrade beslut om höjd skiktgräns för inkomstskatt (FiU16)

Riksdagen bestämde den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt till 420 800 kronor för 2014. Därmed sa riksdagen ja till finansutskottets förslag.

När riksdagen beslutade om budgetpropositionens utgiftsramar och inkomster för 2014 beslutade man också att höja gränsen för när statlig inkomstskatt ska tas ut, från en årsinkomst på 420 800 kronor till 435 900 kronor. Nu sänker riksdagen gränsen för statlig inkomstskatt till 420 800 kronor, samma gräns som före höjningen.

Konstitutionsutskottet har granskat finansutskottets förslag och anser inte att det strider mot riksdagsordningen (se konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU32).