Ändring i lagen om flygplatsavgifter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 21 oktober 2015

Betänkande: Ändring i lagen om flygplatsavgifter

Betänkande 2015/16:TU2

Lagen om flygplatsavgifter ändras (TU2)

Den 1 december 2015 ändras lagen om flygplatsavgifter. Syftet är att de svenska reglerna bättre ska stämma överens med ett EU-direktiv om flygplatsavgifter. Ändringen innebär att de samråd om avgifter som hålls mellan flygplatsens ledning och flygbolagen måste avslutas med ett formellt beslut oavsett om avgifterna höjs, sänks eller lämnas oförändrade. Om flygplatsen och flygbolagen inte är överens om avgiften måste flygplatsen motivera det beslutet. Flygplatsens ledning måste också offentliggöra en förändrad avgift minst två månader innan den börjar gälla. I lagen tydliggörs att Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och avgör tvister när flygplatsen och flygbolagen inte är överens om avgiften. En flygplats som inte följer bestämmelserna i lagen kan tvingas betala böter. Lagen om flygplatsavgifter berör flygplatserna Arlanda och Landvetter.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.