Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 20 december 2006

Betänkande: Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Betänkande 2006/07:AU3

Förslaget om ändringar i a-kassan skickas tillbaka till utskottet (AU3)

Riksdagen skickade tillbaka ärendet om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen till arbetsmarknadsutskottet för ytterligare behandling. Utskottet hade föreslagit att införandet av den successiva sänkningen av a-kassan senareläggs, från den 1 januari 2007 till den 5 mars. Vidare hade utskottet föreslagit att ersättningen, för en person som under löpande ersättningsperiod med a-kassa genom arbete kvalificerar sig för ytterligare en period, ska kunna beräknas på den tidigare inkomsten. Nivån på ersättningen ska i sådana fall vara 65 procent. De föreslagna ändringarna i a-kassan omfattar: Arbetsvillkoret skärps. För att ha rätt till inkomstrelaterad a-kassa krävs 80 i stället för 70 timmars arbete per månad under sex månader (inom en ramtid av tolv månader) Den så kallade överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen begränsas till fem år, från nuvarande sju år. Möjligheten att kvalificera sig till a-kassa genom studier, det så kallade studerandevillkoret, avskaffas Nivån på a-kassan sänks successivt under ersättningsperioden, från 80 procent av inkomsten i början av perioden till 65 procent mot slutet. Beräkningen av den så kallade normalarbetstiden som ligger till grund för arbetslöshetsersättningen ändras. Arbetslöshetskassorna är skyldiga att betala så kallade finansieringsavgifter till staten för att bekosta en del av de statliga utgifterna för arbetslöshetsersättning. Nu införs en förhöjd finansieringsavgift, vilket innebär höjda avgifter för a-kassornas medlemmar. Ändringarna, med undantag för den successiva sänkningen av nivån på ersättningen, föreslås börja gälla den 1 januari 2007.