Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 13 juni 2002

Betänkande: Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

Betänkande 2001/02:KU18

Ändringar i regeringsformen om samarbetet i EU (KU18)

Riksdagen beslutade att det i regeringsformen ska stå att riksdagen kan godkänna en överenskommelse inom ramen för samarbetet i EU även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick. Riksdagen beslutade också om ändring i regeringsformens bestämmelse om riksdagens möjlighet att överlåta beslutanderätt till EU. Beslutet innebär att det blir möjligt att överlåta beslutanderätt inte bara till EG utan inom ramen för allt samarbete i EU. Riksdagen kompletterade, utöver regeringens förslag, regeringsformen med en regel som innebär att ingen överlåtelse av beslutanderätt som täcks av grundlag kan ske förrän riksdagen genom två beslut med mellanliggande riksdagsval har godkänt en fördragsändring som förutsätter en sådan grundlagsändring.