Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 8 maj 2022

Betänkande: Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen

Betänkande 2018/19:AU6

Nej till motioner om arbetsmarknadsfrågor och arbetslöshetsförsäkringen (AU6)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om arbetsmarknadsfrågor och arbetslöshetsförsäkringen. Motionerna handlar exempelvis om framtidens arbetsmarknad och kompetensutveckling. Andra områden är Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt arbetslöshetsförsäkringen.

Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.