Arbetsrätt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 30 mars 2022

Betänkande: Arbetsrätt

Betänkande 2019/20:AU8

Nej till motioner om arbetsrätt (AU8)

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. De handlar exempelvis om flexiblare arbetsrättsligt regelverk, allmän visstidsanställning, turordningsregler med mera.