Assisterad befruktning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag

Betänkande: Assisterad befruktning

Betänkande 2011/12:SoU26

Ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning (SoU26)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett lagförslag till riksdagen som innebär att ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning. I dag är det bara par, olikkönade respektive samkönade, som har rätt till det. Med assisterad befruktning menas insemination eller IVF (provrörsbefruktning). Riksdagens ställningstagande grundar sig delvis på motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet.

Riksdagen uppmanar också regeringen att förutsättningslöst pröva frågor om surrogatmoderskap. En sådan prövning bör utgå från ett brett perspektiv och inkludera juridiska och etiska frågeställningar, ekonomiska överväganden och hänsyn till internationella förhållanden. Bland annat bör man titta närmare på hur en reglering bör se ut för de barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands.