Associationsrätt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 8 mars 2023

Betänkande: Associationsrätt

Betänkande 2022/23:CU11

Nej till motioner om associationsrätt (CU11)

Riksdagen sa nej till ett 30-tal förslag i motioner om associationsrätt från den allmänna motionstiden 2022. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom området.

Förslagen handlar bland annat om modernisering av bokföringslagen, krav på aktiekapital och tvångslikvidation, företag som brottsverktyg, krav på sammansättning i bolagsstyrelsen och företags rapportering om hållbarhet och mångfald.