Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Skärpta straff för barnpornografibrott och avskaffad preskription för brott mot barn (JuU22)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i brottsbalken och rättegångsbalken:

  • Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år
  • Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott även om han eller hon inte haft uppsåt till men varit oaktsam i fråga om omständigheten att den som skildras är under 18 år.
  • Preskription avskaffas för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn.

Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2020.