Biologisk mångfald m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 3 augusti 2022

Betänkande: Biologisk mångfald m.m.

Betänkande 2010/11:MJU19

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU19)

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om biologisk mångfald. Skälet är bland annat tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om områdesskydd, allemansrätt, rovdjursförvaltning och genetiskt modifierade organismer. Andra motioner tar upp utrotningshotade arter, främmande arter och biologisk mångfald i ett internationellt perspektiv.