Civila samhället inklusive trossamfund

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 8 maj 2022

Betänkande: Civila samhället inklusive trossamfund

Betänkande 2018/19:KrU15

Nej till motioner om civila samhället och trossamfund (KrU15)

Riksdagen sa nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 inom området civila samhället och trossamfund.

Motionsförslagen handlar bland annat om stöd till trossamfund, samordning av interreligiösa råd, bidrag till det civila samhället, förenklade regler för administration, hinder för engagemang, att sprida goda exempel, civilsamhället och integration, säkerhet i lokaler, äldres ensamhet, ideella föreningar och konkurrensrätten samt allmänna samlingslokaler. Skälen till att riksdagen sa nej till förslagen är främst att utredningar samt annat arbete pågår med frågorna.