Cykelfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 5 maj 2022

Betänkande: Cykelfrågor

Betänkande 2021/22:TU11

Regeringen bör förtydliga regelverket för elsparkcyklar (TU11)

Regeringen bör skyndsamt göra nödvändiga förtydliganden av regelverket för hyrda cyklar och elsparkcyklar. Detta för att minska de personskador och parkeringsproblem som har ökat kraftigt i framför allt stadsmiljöer. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, om detta till regeringen.

Tillkännagivandet kom när riksdagen behandlade cirka 115 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 om cykelfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner med hänvisning till att arbete redan pågår inom området.