Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 13 mars 2023

Betänkande: Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet

Betänkande 2005/06:AU6

Nej till motioner om diskriminering och jämställdhet (AU6)

Riksdagen sade nej till motioner om diskriminering och jämställdhet från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Skälet är att Diskrimineringskommittén nyligen har lämnat sina förslag till en sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Riksdagen vill vänta in den fortsatta behandlingen av de förslagen. Även när det gäller motionerna om jämställdhetsfrågor hänvisar riksdagen till pågående utredningsarbete. Dessutom lämnade regeringen nyligen sitt förslag till nya mål i jämställdhetspolitiken, som riksdagen behandlar senare i vår.