Djurskydd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 28 april 2022

Betänkande: Djurskydd

Betänkande 2021/22:MJU22

Uppmaningar till regeringen om djurskydd (MJU22)

Riksdagen beslutade att rikta fem uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som rör

  • veterinärers möjligheter att anmäla när de misstänker illegal införsel av hundar och andra sällskapsdjur
  • Tullverkets möjligheter att stoppa fordon för att söka efter hundar
  • insatser mot organiserad smuggling av sällskapsdjur
  • ett globalt avtal om användning av antibiotika
  • hur förbudet mot att kupera svansar efterlevs.

Riksdagen beslutade om dessa tillkännagivanden i samband med behandlingen av cirka 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om djurskydd. Riksdagen sa nej till de övriga motionsförslagen, framför allt med hänvisning till att vissa åtgärder redan vidtagits och att arbete pågår med en del av de frågor som motionerna tar upp.