Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 2 oktober 2022

Betänkande: Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus

Betänkande 2004/05:SOU18

Stopplag hindrar att universitetssjukhus drivs av privata vårdgivare (SoU18)

Landstingen får inte överlämna uppgiften att bedriva sjukvård som ges vid universitetssjukhus till någon annan. För att driften av sjukvård vid övriga sjukhus ska få överlämnas måste entreprenören bedriva verksamheten utan syfte att dela ut vinst och enbart med offentlig finansiering. Det innebär det regeringsförslag till stopplag som riksdagen sagt ja till. Med ett vinstutdelningssyfte inom hälso- och sjukvården riskerar vården och kötiderna, enligt riksdagen, att anpassas mer efter hur resursstarka patienterna är och mindre efter de medicinska behoven. Kravet på att vården ska vara offentligt finansierad innebär att det inte ska gå att "köpa sig" förbi en vårdkö. Riksdagen är också överens med regeringen om att minst ett sjukhus i varje landsting ska bedrivas i det egna landstingets regi. Den så kallade stopplagen består av vissa ändringar av hälso- och sjukvårdslagen. Stopplagen träder i kraft den 1 januari 2006.