Ekonomisk familjepolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 5 maj 2022

Betänkande: Ekonomisk familjepolitik

Betänkande 2021/22:SfU18

Fyra uppmaningar om förändringar i föräldraförsäkringen (SfU18)

Riksdagen riktade fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om föräldrapenning.

Uppmaningarna handlar om att

  • reserverade dagar med föräldrapenning även bör gälla på grundnivå och inte, som i dag, bara på sjukpenningnivå
  • det bör vara mer flexibelt att överföra föräldrapenning till andra närstående
  • fler dubbeldagar bör införas i föräldraförsäkringen, det vill säga de dagar då båda föräldrarna kan vara lediga samtidigt
  • föräldraförsäkringen bör förenklas för företagare så att det exempelvis blir enklare att få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd.

Tillkännagivandena gjordes i samband med att riksdagen behandlade cirka 100 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga förslag.