En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 12 november 2022

Betänkande: En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m.

Betänkande 2001/02:SKU3

Begränsning av fastighetsskatten (SkU3)

Riksdagen beslutade om en regel som begränsar uttaget av fastighetsskatt. Hushåll ska, under vissa förutsättningar, betala högst fem procent av inkomsten i fastighetskatt för sin permanentbostad. Regeln gäller fastigheter som har ett taxeringsvärde mellan 280 000 och 3 miljoner kronor. Hushåll med stor förmögenhet eller med en sammanlagd inkomst på över 600 000 kronor om året omfattas inte. Det främsta syftet är att underlätta för hushåll med låga inkomster bosatta i attraktiva områden där marknadsvärdena stigit kraftigt. Reglerna träder i kraft den 15 december 2001 och tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2001.