En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 4 maj 2022

Betänkande: En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Betänkande 2021/22:SoU24

Ja till fast omsorgskontakt inom hemtjänsten (SoU24)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att den som har hemtjänst ska kunna erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. För att säkra kompetens ska endast den som har yrkestiteln undersköterska kunna utses till fast omsorgskontakt.

Syftet med förslagen är att tillgodose den enskildes behov av trygghet och kontinuitet, samt en individanpassad omsorg och samordning.

Kravet på att erbjuda en fast omsorgskontakt börjar gälla den 1 juli 2022. Kravet att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska börjar gälla den 1 juli 2023.