En ny organisation för polisen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 26 maj 2014

Betänkande: En ny organisation för polisen

Betänkande 2013/14:JuU23

Lagändringar för polisens omorganisation (JuU23)

Riksdagen har tidigare godkänt att de 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen ombildas till Polismyndigheten den 1 januari 2015. I den nya myndigheten ska även Statens kriminaltekniska laboratorium ingå. Samtidigt ska Säkerhetspolisen bli en fristående myndighet.

Nu har riksdagen sagt ja till ett antal lagändringar som behövs för att genomföra omorganisationen, bland annat:

  • Fördelningen av uppgifter och ansvar mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen förtydligas.
  • Anknytningen till den lokala polisorganisationen som finns i vissa lagar tas bort.
  • Många begrepp som används om polisens nuvarande organisation ändras eller tas bort.
  • Reglerna om polisens behandling av personuppgifter och reglerna om sekretess anpassas till den nya organisationen.