Ett regionalt förhöjt grundavdrag (prop. 2005/06:163)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 19 maj 2006

Betänkande: Ett regionalt förhöjt grundavdrag (prop. 2005/06:163)

Betänkande 2005/06:SkU23

Skattelättnader i delar av Norrland, Dalarna och Värmland (SkU23)

Boende i Norrlands inland, västra Dalarna och nordligaste Värmland ska få en skattelättnad för att kompensera för de extra kostnader som enskilda och företagare har på grund av det geografiska läget. Till följd av ett kallt klimat och långa transportavstånd har invånarna i området till exempel fått bära en något större del av den höjda energiskatten än genomsnittet av befolkningen. Kompensationen lämnas genom att grundavdraget höjs med 2 500 kronor per år. För inkomståret 2006 lämnas dock kompensation med 5 000 kronor.