Fler bostäder åt unga och studenter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 9 april 2014

Betänkande: Fler bostäder åt unga och studenter

Betänkande 2013/14:CU22

Fler bostäder åt unga och studenter (CU22)

Det ska bli enklare att bygga bostäder åt studenter och unga. Bland annat ska den som inreder vindsbostäder på högst 35 kvadratmeter alltid slippa att installera hiss. Den maximala tiden för tidsbegränsade bygglov förlängs från dagens tio år till femton år. Då kan mark användas mer effektivt och fler bostäder byggas. Kravet på tekniskt samråd slopas när vissa typer av enklare byggnader ska flyttas. Vidare ska kommunerna i sina översiktsplaner berätta hur de tänker tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.

Den nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.