Folkbildning och spelfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 20 april 2022

Betänkande: Folkbildning och spelfrågor

Betänkande 2021/22:KrU5

Nej till motioner om folkbildning och spelfrågor (KrU5)

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner om folkbildning och spelfrågor från den allmänna motionstiden 2021. Anledningen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om vikten av folkbildning, demokrativillkor, auktoriserade tolkar, marknadsföring av spel, det frivilliga självavstängningsregistret Spelpaus, olicensierat spel, matchfixning, lootlådor och e-sport.