Folkbildningsfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 9 maj 2022

Betänkande: Folkbildningsfrågor

Betänkande 2018/19:KrU9

Nej till motioner om folkbildningsfrågor (KrU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om folkbildningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om utvärdering av folkbildningen, regler om nya folkhögskolor och allmän kurs på folkhögskolor. Andra områden är bidraget till folkbildningen och folkhögskolors betygssättning. Anledningen är bland annat att åtgärder redan är gjorda.