Folkbildningsfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 24 mars 2022

Betänkande: Folkbildningsfrågor

Betänkande 2020/21:KrU10

Nej till motioner om folkbildningsfrågor (KrU10)

Riksdagen sa nej till cirka 20 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om folkbildningsfrågor. Detta framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som förslagen tar upp.

Motionerna handlar bland annat om fördelningen av bidrag och uppföljningen av medel till folkbildningen, demokrativillkor, inga statliga medel till studieförbund eller folkhögskolor, att stärka demokratin samt mobilitetsstöd och finansieringsansvar för folkhögskolorna.