Fördjupad uppföljning av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Uppföljning av arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor (AU3)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med en fördjupad uppföljning av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Riksdagen välkomnar uppföljningen och anser att den utgör ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Riksdagen betonar också vikten av att förbättra och stärka det våldsförebyggande arbetet.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.