Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Ja till finanspakten (FiU28)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna den så kallade finanspakten utan att reglerna blir bindande för Sverige. Syftet med finanspakten är att stärka de offentliga finanserna och samordningen av den ekonomiska politiken i euroområdet. För Sverige blir finanspaktens regler bindande endast om Sverige i framtiden inför euron som valuta eller förklarar att man tänker följa reglerna. Sverige får dock redan nu rätt att delta vid vissa eurotoppmöten som ska hållas enligt pakten.

Om reglerna i framtiden ska gälla Sverige vill riksdagen förvissa sig om att den får ta ställning till det. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.